13 AUGUST – FILM PÅ RÖDA KVARN

Elvis – Thats the way it is om en vecka 13 aug. Du som medlem  går till reducerat pris (120 kr istället för ordinarie 140 kr)
 
Den visas i stora salongen med en begränsning på 50 platser så det kommer att vara luftigt. Du kan köpa biljetten direkt på nätet här:  https://www.biorodakvarn.se/#/movie/1884
 
För ett säkert besök oss har de vidtagit en del åtgärder. Några  finns på hemsidan.  https://www.biorodakvarn.se/#/content/49

elvis