Alla evenemang kommer att mejlas till våra medlemmar. Bli medlem du med.
 
Medlemskap i föreningen POP-60 Helsingborg kostar 150 kronor per kalenderår (jan-dec) och betalas in till plusgiro 1050889-3.
Ange namn, adress och mejladress i meddelandefältet.