program

Välkommen till POP-60:s vinter och vår 2020

– 16/1 – Telegrafen. Carole King Story
– 31/1 – AW på Charles Dickens. Musik Skintops
– 13/2 – Telegrafen. Allsång
– 21/2 – AW på Charles Dickens. Musik Blue Boys
– 28/3 – årsmöte/fest.
– mars – Telegrafen. Datum och program ej bestämt
– 24/4 – AW på Charles Dickens
– apr – Telegrafen. Datum och program ej bestämt
– 22/5 – AW på Charles Dickens
– maj – Telegrafen. Datum och program ej bestämt