program

Välkommen till POP-60:s höst 2019

– 27/11 – Artistbesök på Telegrafen
– 18/12 – Jul-AW på Charles Dickens. Musik: Så What